2018-2019 Bahar Mekatronik Nesne Tabanlı Programlama II

mekatronik_vize_calisma_notu

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Bilgisayar Programcılığı Nesne Tabanlı Programlama II

vize_calisma_notu

Bilgisayar_programciligi_final_calisma_notu

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Yarıyılı Algoritma ve Programlama Giriş Ders Notu

algoritma_ders_notu

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Nesne Tabanlı Programlama I Dersi Notları

CSharp_Kitabi

degisken_tanimlama

NesneYonelimliProgramlamaTemelleri

ders1__dll_olusturma

ders2_user_control

Ders_3

Ders_4

Ders_5

Ders_6

Ders_7

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Mekatronik Analog Elektronik Ders Notları

Ders1

Ders2

Ders3

Ders4

transistor_ornek

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Nesne Tabanlı programlama I Ders Notları

degisken_tanimlama

ders1__dll_olusturma

ders2_user_control

Ders5_listbox

Ders6_listview

Ders7_Checkedlistbox_Datagridview

text_dosya_uygulama_8

ders9

Posted in Genel | Leave a comment

2017 Yaz Okulu Nesne Tabanlı Programlama II Ders Notu

SQL_Kullanimi

Ders_2_uygulama

Not: Vize Sınavı boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Nesne2_Final_Uygulama

Not: Final Sınavı yukarıdaki uygulamaya göre boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment

2017 Yaz Okulu Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

ders_1_dll_olusturma

ders_2_text_dosya_kullanimi

ders_3_text_dosya_uygulama_2

Not: Vize Sınavı için Text dosya kullanımına örnek bir program ve System.IO kütüphanesi hakkında bilgi içeren en fazla 3 sayfalık ödev çıktısı getirilecektir. Ödevlerde ad soyad, numara bilgisi unutulmamalıdır.

Final_Uygulama

NOT: Final sınavı yukarıdaki örneğe göre boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Yarıyılı Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders Notları

Derse ait notlar…

Algoritma_ve_akis_semalari

Degisken_tanimlama

Degiskenler_veri_tipleri

Rapor_1

Rapor_2

Rapor_3

Rapor_4

Rapor_5

Rapor_6

Rapor_7

 

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Nesne Tabanlı Programlama II Ders Notları

Ders için gerekli olan ders notları….adonet NTP_2

Bu dönem derslerde haftalık uygulama föyleri kullanılacaktır. Her hafta burada yayınlanacak olan haftalık uygulama föyünü derslere getirmeniz gerekmektedir. Ders sonunda uygulama föyü tarafımdan imzalanarak size geri verilecektir. Dönem sonunda imzalı notları tarafıma kontrol ettirerek uygulama notu alacaksınız.

SQL_Kullanimi

hafta_1_ntp_2

hafta_2_ntp_2

hafta_3_ntp_2

hafta_4_ntp_2

hafta_5_ntp_2

hafta_6_ntp_2

hafta_7_ntp_2

hafta_8_ntp_2

Crystal_Reports_Kurulumu

VB.NET_Crystal_Reports_Kullanimi

VBCrystalReport

Final Sınavı için 2 adet uygulamayı aşağıda bulabilirsiniz.

Nesne2_Final_Uygulama_1

Nesne2_Final_Uygulama_2

 

Posted in Genel | Leave a comment