2019-2020 Nesne Tabanlı Programlama II Ders Notları

Ders için gerekli olan ders notları….adonet NTP_2

Bu dönem derslerde haftalık uygulama föyleri kullanılacaktır. Her hafta burada yayınlanacak olan haftalık uygulama föyünü derslere getirmeniz gerekmektedir.

SQL_Kullanimi

hafta_1_ntp_2

hafta_2_ntp_2

hafta_3_ntp_2

hafta_4_ntp_2

hafta_5_ntp_2

hafta_6_ntp_2

hafta_7_ntp_2

hafta_8_ntp_2

Crystal_Reports_Kurulumu

VB.NET_Crystal_Reports_Kullanimi

VBCrystalReport

Final Sınavı için 2 adet uygulamayı aşağıda bulabilirsiniz.

Nesne2_Final_Uygulama_1

Nesne2_Final_Uygulama_2

 

Posted in Genel | Leave a comment

2019-2020 Bahar Yarıyılı Algoritma ve Programlamaya Giriş Ders Notları

Derse ait notlar…

Algoritma_ve_akis_semalari

Degisken_tanimlama

Degiskenler_veri_tipleri

Rapor_1

Rapor_2

Rapor_3

Rapor_4

Rapor_5

Rapor_6

Rapor_7

 

Posted in Genel | Leave a comment

2019-2020 Nesne Tabanlı Programlama I Final Sınavı Çalışma Örneği

Bilgisayar Programcılığı Öğrencileri İçin: bp_final

Mekatronik Programı Öğrencileri İçin: mek_final

 

Not: Bilgisayar Programcılığı öğrencileri için verilen örnek benzeri klasik sınav yapılacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment

2019-2020 Nesne Tabanlı Programlama I Dersi Vize Ödevi

Bilgisayar Programcılığı Öğrencileri için;

Numarasının Son Hanesi Tek Olanlar…………….. Arama Algoritmaları

Numarasının Son Hanesi Çift Olanlar…………….. Sıralama Algoritmaları

Mektronik Öğrencileri için;

Numarasının Son Hanesi Tek Olanlar…………….. System.IO (File Sınıfı)

Numarasının Son Hanesi Çift Olanlar…………….. System.IO (Directory Sınıfı)

Not: Ödevlerin 14 Kasım 2019 tarihine kadar ilkeryavuzunal@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dosya formatı Ad_Soyad(okul_numarası).pdf şeklinde olmalıdır.

 

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Mekatronik Nesne Tabanlı Programlama II

mekatronik_vize_calisma_notu

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Bilgisayar Programcılığı Nesne Tabanlı Programlama II

vize_calisma_notu

Bilgisayar_programciligi_final_calisma_notu

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Bahar Yarıyılı Algoritma ve Programlama Giriş Ders Notu

algoritma_ders_notu

Posted in Genel | Leave a comment

2018-2019 Nesne Tabanlı Programlama I Dersi Notları

CSharp_Kitabi

degisken_tanimlama

NesneYonelimliProgramlamaTemelleri

ders1__dll_olusturma

ders2_user_control

Ders_3

Ders_4

Ders_5

Ders_6

Ders_7

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Mekatronik Analog Elektronik Ders Notları

Ders1

Ders2

Ders3

Ders4

transistor_ornek

Posted in Genel | Leave a comment

2017-2018 Nesne Tabanlı programlama I Ders Notları

degisken_tanimlama

ders1__dll_olusturma

ders2_user_control

Ders5_listbox

Ders6_listview

Ders7_Checkedlistbox_Datagridview

text_dosya_uygulama_8

ders9

Posted in Genel | Leave a comment

2017 Yaz Okulu Nesne Tabanlı Programlama II Ders Notu

SQL_Kullanimi

Ders_2_uygulama

Not: Vize Sınavı boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Nesne2_Final_Uygulama

Not: Final Sınavı yukarıdaki uygulamaya göre boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment

2017 Yaz Okulu Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

ders_1_dll_olusturma

ders_2_text_dosya_kullanimi

ders_3_text_dosya_uygulama_2

Not: Vize Sınavı için Text dosya kullanımına örnek bir program ve System.IO kütüphanesi hakkında bilgi içeren en fazla 3 sayfalık ödev çıktısı getirilecektir. Ödevlerde ad soyad, numara bilgisi unutulmamalıdır.

Final_Uygulama

NOT: Final sınavı yukarıdaki örneğe göre boşluk doldurma şeklinde olacaktır.

Posted in Genel | Leave a comment